COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o., ČR
 
Novinky

Informace pro praktické lékaře o možnosti provádění screeningu ICHDK.

Vážění zákazníci, připravili jsme pro Vás nový katalog boso ABI-systém 100 a výběr kapitol z kardiologie pro praktické lékaře.

 

Naše firma se zúčastní jako hlavní partner tiskové konference při příležitosti Světového dne hypertenze, pořádané Českou společností pro hypertenzi ve spolupráci se Světovou ligou proti hypertenzi.

 

Od 1.1.2014 byl zapsán do seznamu zdravotnických výkonů nový kód výkonu pro praktické lékaře a některé další odbornosti.

Boso ABI-systém 100 » Oblasti použití

Oblasti použití

ABI index

Index kotník – paže (angl. Ankle Brachial Index - ABI) má vysokou výpovědní hodnotu v předpovědi infarktu, cévní mozkové příhody a smrti. Hodnota ABI indexu <0,9 upozorňuje s přesností 95%, v porovnání s angiogramem jako zlatým standardem, na nebezpečí ICHDK a s téměř 100% jistotou vyselektuje zdravé pacienty.

Nový přístroj stanoví tuto hodnotu tak jednoduše, rychle a přesně, že toto vyšetření může být u každého pacienta provedeno jako preventivní kontrola.

Přesné výsledky za několik minut

Zjištění indexu kotník-paže přístrojem boso ABI-systém 100 není pouze jen přesné. Je také natolik jednoduché, že nevyžaduje žádné speciální zkušenosti a vyšetření lze delegovat na sestru. Index kotník-paže může být bez zvláštní přípravy zjištěn během několika minut - čistý čas měření je cca 1 minuta. To šetří drahocenný čas a použití boso ABI-systému 100 je obzvláště efektivní.