COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o., ČR
 
Novinky

Informace pro praktické lékaře o možnosti provádění screeningu ICHDK.

Vážění zákazníci, připravili jsme pro Vás nový katalog boso ABI-systém 100 a výběr kapitol z kardiologie pro praktické lékaře.

 

Naše firma se zúčastní jako hlavní partner tiskové konference při příležitosti Světového dne hypertenze, pořádané Českou společností pro hypertenzi ve spolupráci se Světovou ligou proti hypertenzi.

 

Od 1.1.2014 byl zapsán do seznamu zdravotnických výkonů nový kód výkonu pro praktické lékaře a některé další odbornosti.

Boso ABI-systém 100 » Výpočet ABI indexu

Výpočet ABI indexu

Výpočet kotníkového indexu (ABI = Ankle Brachial Index)

Stanovení ABI indexu je jednoduché. Pacienta vyšetřujeme vleže po několikaminutovém zklidnění. Manžety k měření tlaku naložíme na horní a dolní končetiny a změříme hodnoty systolického tlaku. ABI index stanovujeme pro každou dolní končetinu zvlášť, přičemž do čitatele zlomku vkládáme naměřenou hodnotu u kotníku, do jmenovatele VYŠŠÍ hodnotu systolického tlaku z horní končetiny (nerozhoduje zda levé nebo pravé). Normální hodnota ABI indexu je 1 – 1,29 (za hraniční hodnotu se považuje 0, 91 – 0,99), proto jednoznačně patologickou hodnotou ABI indexu - svědčící pro přítomnost ICHDK - je hodnota pod 0,9.

 

 

Nízký ABI index je nezávislý ukazatel rizika rozvoje kardiovaskulárních onemocnění. Čím nižší ABI index, tím vyšší riziko kardiovaskulární morbidity a mortality. Snížená hodnota není tedy pouze indikátorem přítomnosti ischemické choroby dolních končetin (ICHDK), ale významným prediktorem zvýšeného kardiovaskulárního rizika – úmrtí, ischemické choroby srdeční a ischémie mozku. Těžké formy ICHDK s výrazným snížením ABI indexu (pod 0,5) jsou spojeny až s 15-násobným rizikem mortality. Riziko úmrtí je zejména z koronárních příčin, ale i z cerebrovaskulárních důvodů.*

Ischemická choroba končetin – marker celkového kardiovaskulárního rizika, D.Karetová, M.Ingrischová, J.Vojtíšková

 

Soubory ke stažení